apie renginį

Žiediškumas. Tvarumas. Integralumas. Plokštumas. Atsparumas.

Atliekų tvarkymas.

Rugsėjo 23 – 24 dienomis Druskininkuose.

Gyvename labai įdomiais, bet permainingais – lūžio – laikais.

Problemų ir iššūkių kompleksiškumas yra beprecedentis. Mes šokinėjame nuo krizės prie krizės, tuo tarpu pasitikėjimas senomis sistemomis toliau byra.

Pokalbiai ir bendravimas dar niekada nebuvo tokie aršūs, skatinantys konfrontaciją, neproduktyvūs.

Ateitis yra neaiški.

Visos tendencijos ir signalai rodo, kad turi rastis kažkas naujo. Ateina aiškus suvokimas, kad iš panikos, nepasitikėjimo, triukšmo ir reaktyvumo gali rastis puikus momentas evoliuciniam potencialui, t. y. kalbėtis kitaip ir kurti naują ateitį.

Tik pakeitę bendravimo stilių ir formas, mes galime išgryninti ir iš naujo sukurti, atrasti kitokias lyderystės formas, kryptis bei bendradarbiavimo platformas.

Mes nežinome atsakymų ar problemų sprendimo būdų, atskirai jų negali pateikti ir nuleista politika „iš viršaus“, revoliucingai nusiteikę naujos paradigmos nešėjai „iš apačios“ ar pavieniai ekspertai.

Ateitį kursime kartu, apolitiškai, be hierarchijos, titulų ir reikšmingumo, įsitraukę į atvirą, sisteminį ir konstruktyvų dialogą tarp įvairių kompetencijų, hierarchijos lygmenų ir interesų atstovų.

Proceso metu gims kitokios lyderystės formos, naujos idėjos ir įsipareigojimas veikti.

Šių metų Forumo struktūra

Sisteminiai ir strateginiai pokalbiai / pranešimai (įrašai)

Su įtakingiausiais Europos ir Lietuvos aplinkosaugos bei tvarumo lyderiais, ekspertais ir tais, kurie „laužo“ esamas sistemas ir kuria poreikį naujos kokybiškos sistemos atsiradimui.

Pažiūrėkite nufilmuotus įrašus ir sužinokite naujausias tendencijas Europoje bei Lietuvoje.

Bendrakūrybos sesijos 4 grupėse pagal pasirinktą temą ir rezultatų pristatymas

Sveiki atvykę į pasirinktą bendrakūrybos sesiją, kuriai iš anksto ruoštis nereikia – Jūs esate pakankami, kad kartu su kolegomis, bendraminčiais, kitaip manančiais ar priešininkais kokybiškai kurtumėte naują ateitį.

Kaip veiksime kartu?

  • Kiekvienoje sesijoje dalyvaus labai skirtingų organizacijų atstovai, padėsiantys Jums susidaryti bendrą vaizdą tų, kurie yra autoritetingi, turi išteklių, žinių, informacijos ir poreikių. Taip pasiekiama didesnė įvairovė ir mažesnė hierarchija, nei būna įprastuose planavimo procesuose. Čia kiekvienas turi galimybę pasisakyti ir sužinoti kitokių būdų, kaip pažvelgti į esamą užduotį ir kokių veiksmų imtis.
  • Pagrindinius klausimus nagrinėsime iš asmens (gyventojo, vartotojo), organizacijos, šalies, Europos, taip pat istorinės ir globalios perspektyvos. Tai reiškia, kad, prieš pradėdami veikti lokaliai, turime mąstyti globaliai – prieš pradedant dirbti su kuria nors dalimi, reikia perprasti „visą dramblį“. Išsiaiškiname, kas vyksta sistemos viduje, sužinome pasaulines tendencijas ir jų poveikį sistemai. Tada nustatysime, ko norime imtis, kad darytume įtaką savo aplinkai, sudarysime bendrą darbotvarkę ir nusimatysime veiksmus, kurie padės ją įgyvendinti. Šis būdas leidžia kiekvienam asmeniui kalbėti apie tą patį pasaulį – tokį, kurį kiekvienas suvokia savaip, ir sukurti jėgą, galinčią daug ką pakeisti.
  • SUTELKITE DĖMESĮ Į SIEKIUS, O NE Į PRAEITIES PROBLEMAS. Atskaitos taškas bus BENDRAS PAGRINDAS. Problemas ir konfliktus traktuosime kaip svarbią informaciją, o ne kaip veiksmus. Tai reiškia, kad nusistatysime bendras vertybes ir imsimės bendrų veiksmų, kartu gerbdami skirtumus, bet nemėgindami jų suderinti.
  • Konferencijos dalyviai patys VADOVAUS savo darbui ir palaikys tarpusavio DIALOGĄ, o ne „spręs problemas“, tarsi tai būtų pagrindinis tikslas. Vadinasi, reikės padėti vieni kitiems atlikti užduotis ir prisiimti atsakomybę už savo suvokimą bei veiksmus.

kontaktai

Dėl bendradarbiavimo, pranešimų, tyrimų, gerosios praktikos pavyzdžių kreiptis į Liną Šleinotaitę-Kalėdę
Dėl rėmimo, dalyvavimo kreiptis į Valentiną Borovik